Update:
12 juni 2018

Onderwerpen:
Gegevens over onze gemeente:

Adressenlijst

Overzicht diensten

Waar zijn we te vinden?

Artikelen uit ons kerkblad
3 juni - 24 juni.


gegevens tbv ANBI.

Kerkgebouw

Geschiedenis van ELG Stadskanaal

Het zegel van onze gemeente

Kindertehuis Garuda op Bali.

Gegevens over het Lutheranisme:

Lutherse traditie: de peilers.

Wat is nu Luthers?

De Lutherroos

Luther en de zwaan

Onze liturgie:
het vaststaande deel.


Onze liturgie:
het wisselende deel.


De 95 stellingen van Maarten Luther

Grunneger dainst 31 oktober 2002.

Hervormingsdienst 31 oktober 2003.

Diversen:

Grunneger verhoalen

Links

Downloads

Archief
Oude artikelen.


Kerkgebouw verkocht.


We zijn al jaren bezig met de toekomst van onze gemeente, samen met de andere Lutherse gemeentes in de provincie Groningen.
We worden steeds kleiner en we vergrijzen. Nu hebben we nog de mankracht en de financiŽle middelen om zaken te regelen.
Een fusie met Wildervank/Veendam en Pekela/Winschoten ligt voor de hand.
Hier hebben we dan ook gezamenlijk naar toegewerkt.
Op Woensdag 16 mei hebben we de verkoop bij de notaris getekend.
Inmiddels zijn we de inventaris aan het opruimen.
Aangezien de fusie nog niet gereed is, blijven wij voorlopig nog gewoon de Evangelisch-Lutherse Gemeente Stadskanaal.
De diensten zullen op diverse plekken worden gehouden.
Ook maken we gebruik van de doopsgezinde kerk aan het boerendiep.

Diensten de komende tijd:


zondag 17 juni.
geen dienst.

zondag 24 juni 10:00 uur.
Kleine kerkje Gieterveen.
drs. R.Stoel.

zondag 1 juli 09:30 uur.
in Winschoten.
pastor E.Vroom.

zondag 8 juli 10:00 uur.
Aanschuiven bij de doopsgezinde gemeente.
mevr. Valk.

zondag 15 juli 10:00 uur.
in Winschoten.
ds. W.Boon.

zondag 22 juli 09:30 uur.
eigen dienst in de doopsgezinde kerk.
dhr. G.Iwema.

zondag 29 juli 10:00 uur.
in Groningen.
Regiodienst.

zondag 5 augustus 09:30 uur.
keukendienst.

zondag 12 augustus 10:00 uur.
in Winschoten.
ds. Fortuin.

zondag 19 augustus 10:00 uur.
eigen dienst in de doopsgezinde kerk.
mevr. ds. van Zessen.

zondag 29 augustus 10:00 uur.
in Winschoten.
ds. Mulderij.

Onze liturgie.


Onze liturgie bestaat uit een vaststaand deel (het ordinarium) en een wisselend deel (het proprium).
Het vaste deel kunt u hier vinden.

Het wisselend deel kunt u hier vinden.

De kerkklok


De redactie doet haar best u ongeveer acht keer per jaar een Kerkklok te bezorgen, die er zo mooi mogelijk uitziet. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee: papier,inkt, drukken, verzenden e.d...."
Wij vragen u vriendelijk om tenminste
Ä 10.00 over te maken (meer mag natuurlijk ook) op:

NL66INGB 0000994343
of NL16RABO 0360707459
t.n.v. Kerkrentmeester Evang.Lutherse gemeente Stadskanaal.

Overdenking.


Een overdenking voor deze tijd kunt u hier vinden.

KISS.


Kerken In Samenwerking Stadskanaal.Alle kerken in Stadskanaal gaan steeds meer dingen samen doen onder de vlag van KISS.

Stichting Garuda House Bali.


De Stichting Garuda House Bali heeft een eigen website:
Garudahouse.

ELK-KWARTAAL


Elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan degenen, die ingeschreven staan in het register van evangelisch-lutherse leden in de Protestantse Kerk in Nederland.

U kunt de ELK 04-2017 als pdf file hier downloaden.

Eerdere uitgaven zijn hier vinden.

Luthersgenootschap


Het "Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending" heeft sinds kort een eigen website:
luthersgenootschap.nl

Nederlands Lutherse Vrouwen Bond.


De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond (NLVB) heeft sinds kort een eigen website.
Webmaster is Elizabeth Huxdorff, tevens bestuurslid van de NLVB.
Op de site vindt u naast de bestuursgegevens, de geschiedenis van de bond, jaarverslagen en artikelen ook de meest actuele informatie over de activiteiten.

Er is ook een Facebookaccount aangemaakt, op de website leest u hoe u zichzelf als 'vriend/vriendin' kunt aanmelden.
Meer informatie op de website: NLVB.

Stichting Luthers Accomodatie Beheer.


Deze stichting heeft een aantal villa's voor minder valide personen op het park Duc de Brabant, te Diessen (Noord-Brabant), waar Lutheranen met een aanzienlijke korting gebruik van kunnen maken.

Meer informatie op de website: SLAB.

Landelijke Agenda.


Er is nu de Landelijke Agenda
Lutherse Activiteiten.
Meer informatie op de website: LA-LA.

SLUB


Voor diverse boeken en andere uitgaven over Luther en het Lutheranisme, kunt u de site van de Stichting Lutherse uitgeverij en Boekhandel (SLUB) raadplegen:
Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel

Christiana Maria Stichting.


Stichting ter ondersteuning van Luthers en Oecumenisch kerkenwerk.
Stichting Christiana Maria.