Update: 1 nov. 2017
Onderwerpen:
Gegevens over onze gemeente:

Adressenlijst

Overzicht diensten

Waar zijn we te vinden?

Artikelen uit ons kerkblad
8 okt. - 19 nov. 2017


gegevens tbv ANBI.

Kerkgebouw

Geschiedenis van ELG Stadskanaal

Het zegel van onze gemeente

Kindertehuis Garuda op Bali.

Gegevens over het Lutheranisme:

Lutherse traditie: de peilers.

Wat is nu Luthers?

De Lutherroos

Luther en de zwaan

Onze liturgie:
het vaststaande deel.


Onze liturgie:
het wisselende deel.


De 95 stellingen van Maarten Luther

Grunneger dainst 31 oktober 2002.

Hervormingsdienst 31 oktober 2003.

Diversen:

Grunneger verhoalen

Links

Downloads

Archief
Oude artikelen.


Erediensten


5 november 11:00 uur.
ds. A.L.Verduyn.

12 november 09:30 uur
pastor E.Vroom.

19 november 09:30 uur
drs. R.Stoel.

Lutherjaar.
Op 31 oktober is er een Lutheravond georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Stadskanaal, onder de titel Luther 2.0. De viering is gehouden in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt "de Kandelaar", Navolaan 28 te Stadskanaal. Het programma begon om 19:00 uur met een maaltijd (soep, brood, stamppot).

Tijdens deze maaltijd ging Luther 1.0 een discussie aan met Luther 2.0. Luther 2.0 poneerde een nieuwe stelling waar de mensen ja of nee op konden zeggen.

Van 20.00 tot 20:30 uur was er koffiepauze.

Om 20.30 uur werd het programma voortgezet met een concert van "Vocaal Ensemble Cantabile", o.l.v. Henk de Vries. Zij hebben een concert gegeven met liederen uit de tijd van de Reformatie of die een link hadden naar Maarten Luther. Medewerking werd verleend door de sopranen Natalie Hoek en Nanda Swanepoel, violiste Inge Muntendam en pianist Jan de Roos. Er zijn stukken uitgevoerd van Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Sebastian Bach en Hugo Distler.
De avond was om ongeveer 21:40 afgelopen.

Een verslag gemaakt door RTVEEN kunt u hier terugzien.

Tentoonstelling over Maarten Luther.


Ook nu is er weer de tentoonstelling over het leven en het werk van Maarten Luther in onze kerk te bezichtigen.
Dat kan elke zondagmorgen, maar ook op afspraak.
We hebben zelfs de website van de Protestantse kerk in Nederland gehaald.
Zie: website Protestantse Kerk.

Onderstaande foto's van de huidige
Luther & Vol van Geest tentoonstellingen.
Nu is alleen de Luthertentoonstelling nog te bezichtigen.


Onze folder.


Samen met alle Noordelijke Evangelisch Lutherse gemeenten hebben we een folder ontworpen.
In deze folder staat in het kort beschreven waar het in de Lutherse geloofstraditie om gaat.
De Highlights dus.
Op de tweede bladzijde staat een beschrijving van de plaatselijke gemeente.
Er zijn dus 5 verschillende folders wat betreft de plaatselijke gemeente: Groningen, Leeuwarden, Stadskanaal, Wildervank-Veendam en Winschoten-Pekela.klik op de folder voor een groter plaatje.U kunt deze folder als pdf file hier downloaden.

U kunt de folder van Groningen hier downloaden.
U kunt de folder van Leeuwarden hier downloaden.
U kunt de folder van Pekela/Winschoten hier downloaden.
U kunt de folder van Wildervank/Veendam hier downloaden.

Onze liturgie.


Onze liturgie bestaat uit een vaststaand deel (het ordinarium) en een wisselend deel (het proprium).
Het vaste deel kunt u hier vinden.

Het wisselend deel kunt u hier vinden.

De kerkklok


De redactie doet haar best u ongeveer acht keer per jaar een Kerkklok te bezorgen, die er zo mooi mogelijk uitziet. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee: papier,inkt, drukken, verzenden e.d...." Wij vragen u vriendelijk om tenminste 10.00 over te maken (meer mag natuurlijk ook) op:

NL66INGB 0000994343
of NL16RABO 0360707459
t.n.v. Kerkrentmeester Evang.Lutherse gemeente Stadskanaal.

Overdenking.


Een overdenking voor deze tijd kunt u hier vinden.

Lutherjaar.
KISS.


Kerken In Samenwerking Stadskanaal.

Alle kerken in Stadskanaal gaan steeds meer dingen samen doen.
Enkele jaren geleden organiseerden we de "Evangeliemarkt", waar alle kerken een eigen stand hadden.
We hebben besloten dat zo'n versnippering niet meer van deze tijd is.
Afgelopen jaar hebben we als KISS op de Moonlightshopping gestaan met een stand en met optredens van koren en artiesten.
Dat gaan we dit jaar ook weer doen.
Ook de week van gebed zal onder KISS vallen.
Ook op de "Leer&Doe-markt" van 2 september (georganiseerd door Welstad, waar alle organisaties in Stadskanaal laten zien wat ze doen en waar je vrijwilliger kunt worden), hebben we een stand ingericht van KISS.
Er zullen nog meer gezamenlijke dingen worden georganiseerd.

Stichting Garuda House Bali.


De Stichting Garuda House Bali heeft een eigen website:
Garudahouse.

ELK-KWARTAAL


Elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan degenen, die ingeschreven staan in het register van evangelisch-lutherse leden in de Protestantse Kerk in Nederland.

U kunt de ELK 02-2017 als pdf file hier downloaden.

Eerdere uitgaven zijn hier vinden.

Luthersgenootschap


Het "Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending" heeft sinds kort een eigen website:
luthersgenootschap.nl

Nederlands Lutherse Vrouwen Bond.


De Nederlandse Lutherse Vrouwenbond (NLVB) heeft sinds kort een eigen website.
Webmaster is Elizabeth Huxdorff, tevens bestuurslid van de NLVB.
Op de site vindt u naast de bestuursgegevens, de geschiedenis van de bond, jaarverslagen en artikelen ook de meest actuele informatie over de activiteiten.

Er is ook een Facebookaccount aangemaakt, op de website leest u hoe u zichzelf als 'vriend/vriendin' kunt aanmelden.
Meer informatie op de website: NLVB.

Stichting Luthers Accomodatie Beheer.


Deze stichting heeft een aantal villa's voor minder valide personen op het park Duc de Brabant, te Diessen (Noord-Brabant), waar Lutheranen met een aanzienlijke korting gebruik van kunnen maken.

Meer informatie op de website: SLAB.

Landelijke Agenda.


Er is nu de Landelijke Agenda
Lutherse Activiteiten.
Meer informatie op de website: LA-LA.

SLUB


Voor diverse boeken en andere uitgaven over Luther en het Lutheranisme, kunt u de site van de Stichting Lutherse uitgeverij en Boekhandel (SLUB) raadplegen:
Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel

Christiana Maria Stichting.


Stichting ter ondersteuning van Luthers en Oecumenisch kerkenwerk.
Stichting Christiana Maria.