Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Stadskanaal

Ons gezamenlijk kerkblad: "BijEen".

zegel zwaan
  laatste update 5 aug. 2020 ............ Home  
 
Uit het kerkblad van 2 augustus - 4 oktober.
 • God danken en zingen tot zijn eer.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de gemeente Pekela/Winschoten.
 • Uit de gemeente Stadskanaal.
 • Uit de gemeente Wildervank/Veendam.
 •  
    God danken en zingen tot zijn eer.  
   

  'Volg het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. (Ef. 5, 1-2) 'Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.' (Ef. 5, 19b-20)

  Menigeen zal opgelucht hebben ademgehaald toen eind juni de versoepeling werd bekendgemaakt van de maatregelen in verband met het coronavirus. De donkere wolken van de beperkingen zijn langzaam aan verdreven. Heel veel activiteiten zijn weer mogelijk, al kunnen we niet gelijk op de oude voet verdergaan. We kunnen ons weer vrijer bewegen. Het is weer mogelijk om naar een cafť of restaurant te gaan, en naar de sportschool. Musea, bioscopen en theaters konden hun deuren weer openen, maar voor minder mensen. En we kunnen ook weer naar de kerk. Maar er blijven zekere beperkingen gelden, want het virus kan snel weer om zich heen grijpen.

  Terugblikkend is duidelijk geworden dat de maatregelen van de lockdown voor verschillende mensen in sociaal opzicht erg ingrijpend waren. Dat was zeker het geval voor ouderen in verpleeghuizen, die lange tijd geen bezoek van familie en mantelzorgers mochten ontvangen. Maar allemaal hebben we wel op enige manier de fysieke nabijheid van familie, vrienden en kennissen gemist. Ook als kerkelijke gemeenschap hebben we elkaar al een hele tijd niet kunnen ontmoeten in de zondagse viering. We moesten ons behelpen met online-diensten. Mooi dat - binnenkort ook bij ons - we weer naar de kerk kunnen gaan, waar we door God worden bijeengeroepen. Om samen te luisteren naar de heilige Schrift, samen te bidden, het levensbrood te ontvangen en, mits er voldoende geventileerd kan worden, ook weer samen te zingen.

  De christenen in Efeze krijgen te horen dat in het zingen en jubelen voor de Heer tot uitdrukking komt waar het om gaat in de eredienst. Het is God voor alles dankzeggen in de naam van Jezus Christus. In de eredienst wordt de bijzondere band zichtbaar die we in de kerk met elkaar hebben. We worden bij elkaar gehouden door de band met Christus, die uit liefde voor ons en tot eer van God zijn leven voor ons heeft gegeven. De eredienst als samenkomst van de gemeente van Christus staat niet op zichzelf, maar vormt het centrum van onze dienst aan elkaar en aan de wereld. Wij zijn geroepen om in ons leven, net als Jezus, God te eren door de weg te gaan van de liefde, zo maakt de brief duidelijk.

  Samenkomen in de eredienst is dan ook niet te vergelijken met samenkomen in theater, bioscoop of sportstadion. Op al die plaatsen deelt men slechts met elkaar het genieten van het schouwspel. In de kerk komen wij daarentegen bij elkaar om wie wij zijn. Aan de band met Christus ontlenen wij een nieuwe, ons geschonken identiteit. We zijn niet toeschouwers van wat God doet, maar ervaren aan de lijve dat we door hem worden geheiligd. Dat maakt ons ook tot deelnemers aan de verwerkelijking van Gods heil. Daardoor wijst het samenkomen van de kerk in de eredienst boven zichzelf uit. De kerk is van wezenlijke betekenis voor het heil van heel de mensheid. In de gemeenschap met Christus licht het heil op voor de wereld als gemeenschap van mensen die door God worden bemind en geroepen. De liefde van God kent geen grenzen en beperkingen, we moeten die ruim baan geven. Is dat geen bemoedigende opdracht in deze ontregelende tijd?

  Ds. Simon Rienstra, uw pastor.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Zoals het licht
  ons elke morgen
  nieuw verschijnt,
  ons wekt
  en koestert
  met zijn stralen, -
  wek Gij God,
  zo ook mij!

  Zoals de zon
  geen dag
  ons in het donker laat, -
  Laat mij uw trouw
  ook nu weer dagen!

  Schep doorgang
  aan wat zorgen baart,
  wat angst aanjaagt,
  en zet mij
  recht weer op mijn voeten:
  niet moedeloos,
  niet hopeloos verlamd,
  maar opgericht,
  met opgeheven hoofd
  tot U
  mijn Zon,
  mijn dag, mijn licht!

  Sytze de Vries (uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)  .
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  Het is corona tijd. Dan kunnen er niet zoveel acties ondernomen worden. Dat klopt. De kerkdiensten hebben een tijd stil gestaan en willen we nu voorzichtig weer opstarten. Maar coronatijd betekent niet dat de wereld stil staat en dat er niets gebeurd.
  We zijn bezig met het proces van samengaan van de gemeenten. Daarvoor hebben we besloten om gebouwen af te stoten. Dat is al gelukt in Stadskanaal en Wildervank. Pekela is een wat ingewikkelder situatie. Daar is nog de begraafplaats en het hof bij aanwezig. Besloten is om dat over te doen aan de stichting Luthers Erfgoed Pekela. Met de stichting blijft er straks na de samenvoeging van de gemeenten naar een Lutherse gemeente Oost Groningen toch en basis zichtbaar van de Lutherse geschiedenis in de regio. Voor deze overgang naar de stichting is heel wat werk te doen. We kunnen en mogen als kerkenraad de stichting niet opzadelen met een te zware last. Dat betekent dat we zoeken naar voldoende middelen om de stichting voor de toekomst een gezonde basis te geven. Daarvoor hebben we de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland in de arm genomen om te zorgen dat we voldoende financiŽle middelen krijgen om zowel de kerk te onderhouden en te verbouwen tot een gebouw waar we naast kerkdiensten ook andere bijeenkomsten kunnen houden. Dat betekent dat de voorzieningen op peil moeten worden gebracht. Daar zijn we op dit moment druk mee bezig en zodra we zicht hebben op voldoende middelen via subsidies zullen we aan de slag gaan. Ook dan zal het duidelijk zijn op welk tijdstip begraafplaats en kerk worden overgedragen aan de stichting. Het tweede half jaar zijn we nodig voor de voorbereidingen zodat we begin volgend jaar de plannen kunnen uitvoeren.

  In de tussentijd zijn we ook bezig met de formaliteiten rond de samenvoeging van de 3 gemeenten. Daarvoor hebben we al veel gedaan en dat zal nu in de tijd worden weggezet. In het gunstigste geval zal dat in oktober zijn.
  Dit alles onder de bezielende leiding van Jenneke Span die ons regelmatig 'achter de vodden' zit om de vaart er in te houden. Dan nog even over de kerk in Winschoten. De kandidaat die we daarvoor hebben is bezig met het uitwerken van een plan wat hij wil gaan doen met de kerk. Althans welke activiteiten er gaan gebeuren. Naast wat onderhoud zal er niets aan de kerk worden verandert. Dat betekent dat we na de overdracht de kerk mogen blijven gebruiken voor onze kerkdiensten.

  Nu we weer voorzichtig beginnen met de kerkdiensten kunnen we u ook na de dienst (helaas voorlopig nog zonder koffie) regelmatig op de hoogte brengen van de vorderingen.

  Zo het is nog weer een heel verhaal geworden en dat ook nog bij het maken van de artikelen voor dit kerkblad getroffen werd door een stroomstoring. Ja en computers werken nu een keer op stroom en als dat weg is moet je wachten. Gelukkig duurde het niet te lang.
  Ik wens iedereen die nog met vakantie gaat of degene die toch maar thuis blijft in verband met de corona een goede tijd toe en tot ziens in de kerkdiensten.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  Deze Coronamaanden is er niet zoveel gebeurd, maar achter de schermen wordt er heus wel hard gewerkt!
  Lees de situatie rondom kerk en begraafplaats Pekela en de ontwikkelingen in Winschoten.
  Wij vergaderen tegenwoordig via de computer met Jitsi. Dat is een website waar je digitale vergaderingen kunt programmeren. Iedere deelnemer krijgt een linkje toegestuurd en op de afgesproken tijdstip klik je daarop en je krijgt verbinding met iedereen die ingelogd is. Je ziet ook alle deelnemers op je scherm. Het is wel even wennen; in het begin ging de techniek nog niet zoals het moet, maar nu loopt alles heel goed. En op deze manier praten we elkaar even bij.

  We willen in augustus voorzichtig opstarten, met de 1,5 meter als uitgangspunt.
  Dat betekent dat er niet zoveel mensen in de kerk kunnen als gewoonlijk, maar omdat wij Lutheranen toch niet met zo'n grote groep zijn, moet dat kunnen. U bent echt niet verplicht om naar de kerk te komen; heeft u daar een slecht gevoel bij, moet u beslist niet komen. Per slot van rekening zitten de meeste mensen in de risicogroep van 70+ dus extra voorzicht is geboden. Houd u dus goed aan de regels!

  Tot zover de berichten.
  Namens de kerkenraad, Ed Donga.  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei:  
   

  Van de Redactie.

  De Nieuwe naam van ons kerkblad: "BijEen".

  De kerkenraad heeft verschillende voorgestelde namen gekregen voor ons kerkblad. Na alle namen besproken te hebben is er een naam die ons wel aanspreekt. En dat is: "BijEen".
  "Bijeen" is wat we nu dus metelkaar doen als verschillende gemeentes en dat we samen willen gaan, en "BijEen" met een hoofdletter E is dat we bij de Ene zijn.
  Aangezien er geen enkele reaktie is gekomen heeft de gezamenlijke kerkenraad besloten om ons kerkblad met ingaan van dit nummer, zo te noemen.

  Bijdrage voor kerkblad:
  U ontvangt van ons het papieren kerkblad. Wij doen ons best die er zo mooi mogelijk uit te laten zien met zoveel mogelijke informatie.
  Het kerkblad moet gedrukt worden, dat kost geld, maar het meeste geld gaat naar de verzending. In ons gebied maken we gebruik van de diensten van MSG, maar buiten het gebied gaat het via PostNL. Er worden 109 exemplaren via MSG verstuurd en 56 via PostNL.
  Om de kosten te dekken vragen we u Ä 12,50 (meer mag natuurlijk ook) over te maken op bankrekeningnr. NL42 INGB 0001 3784 10 t.n.v. Ev.Luth.gem. Pekela/Winschoten U kunt dit kerkblad ook gratis digitaal te ontvangen. Als u dat prettiger vindt kunt u dit kenbaar maken door een aanmelding te zenden aan elgpekelawinschoten@gmail.com. U krijgt het blad vanaf die datum in PDF formaat toegezonden.
  Is het zo dat u geen prijs meer stelt op het ontvangen van het blad laat ons dat dan ook even weten.

  Tijdschema kerkblad.

  Kerkblad 4 okt. - 15 nov.
  uiterste inzenddatum kopij: 20 september.

  Wilt u een stukje of artikeltje of andere zaken insturen, dan kunt u hier zien wanneer de uiterste inzenddatum is.
  Orgeldemonstraties Lutherse kerk Groningen.
  Op zaterdag 8 augustus (aanvang 14:30 uur) worden de orgels van de Lutherse kerk Groningen aan u voorgesteld.
  Orgelbouwer Bernhardt Edskes vertelt en bespeelt 8 augustus.
  Het eeuwenoude gebouw aan de Haddingestraat kent sinds 2017 twee instrumenten die het beluisteren waard zijn. In 2017 bouwde Bernhardt Edskes het barok-orgel, een kopie naar Schnitger met 25 registers.
  Daarnaast het Van Oeckelenorgel uit 1896 in de klassiek-romantische stijl. De organist/bouwer zal u vertellen over de specifieke kenmerken van de instrumenten, en zal daarbij ook een aantal klankdemonstraties laten horen.
  Meer info over de orgels vindt u op: www.groningen-orgelstad.nl onder orgels' en 'agenda'.

  De toegang is vrij, reserveren is niet meer nodig. Wel blijft de 1,5meter norm gehanteerd.
  Ook demonstraties op zaterdag 22 augustus en op zaterdag 5 september

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente Pekela/Winschoten.  
   

  De jarigen van 70 jaar en ouder:
  1 augustus 71 jaar dhr. R.P.Lowes
  28 september 72 jaar dhr. H.Westers

  Wij feliciteren alle jarigen met hun verjaardag en wensen hun een prettige dag.
  Wij hopen, dat zij met Gods zegen een gezond jaar tegemoet mogen gaan.


  Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.

  Wij hebben contact gehad met mensen van de reizende expositie van Schilderijen gemaakt n.a.v. gedichten van D. Bonhoeffer, die dit jaar 75 jaar geleden door de nazi's werd vermoord. Onze vraag was of de expositie nog wel reizende was i.v.m. Covid 19.
  Het bleek dat het weer was opgestart en dat wij de collectie, zoals afgesproken, in september kunnen exposeren.
  Het bestuur van de Stichting gaat aan de slag, op zeer korte termijn, over de invulling van deze mogelijkheid.
  Wij zijn voornemens om de collectie in zowel de kerk in Pekela als in Winschoten te exposeren en in beide plaatsen activiteiten te gaan ontplooien. Te denken valt aan een lezing, workshops en expositie van de schilderijen. Wij zoeken nog vrijwilligers, die ons bij deze activiteiten willen helpen uit alle Lutherse gemeenten in de regio. Wij organiseren dit ook in de eerste plaats voor de regio. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden: bel Ria Engels ( 0597-646601/06.42471783) of Anja Bos (0597-613339/06.50562473).
  Ook ideeŽn/tips zijn welkom.
  Als het definitieve programma niet meer tijdig in het volgende kerkblad kan, dan kunt u via regionale bladen en www.prachtigpekela.nl informatie vinden over de tentoonstelling en activiteiten. U hoort van ons.

  Namens het bestuur,
  Ria Engels en Anja Bos.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente Stadskanaal.  
   

  Giften Ä 50.--. Hartelijk dank hiervoor

  Onze jarigen 70 jaar en ouder.

  07 aug. 77 jaar mw. G. Hulzebos
  29 aug. 76 jaar dhr. H. Brouwer
  12 sept. 97 jaar mw. T. Bruintjes
  21 sept. 76 jaar mw. W. Dirks

  Extra collecten voor de komende diensten in Stadskanaal zijn op 2 augustus voor SLOA (Stichting Luthers Ontspanningsactiviteiten). 30 augustus voor het Garudahouse.
  De overige zondagen voor de alg. doeleinden.

  GK


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente Wildervank/Veendam:  
   

  De laatste tijd hebben we te maken gehad met allerlei beperkingen door het Corona virus.
  Geen diensten, niet samen zingen, geen gebed en geen koffie na de dienst.
  Heel sober en zo wordt iedereen weer op zichzelf teruggeworpen en zijn alle gezamenlijk dingen op een zijspoor gezet. Toch hebben we wel vergaderingen gehad op afstand en via de digitale snelweg. Zo is het ook mogelijk, maar ook hiervoor is weer een aanpassing.

  De vergadering over de fusie van de drie Ev. Lutherse gemeenten gaat door en dit najaar moet alles in kannen en kruiken zijn wat dat betreft. Wij moeten oa. de jaarstukken en de lijst met belangrijke eigendommen aanleveren, die nu nog in ons bezit zijn, zodat die zaken allemaal kunnen worden vastgelegd bij de notaris.

  Met ons kleine groepje in Wildervank Veendam stel ik voor om in het najaar een keer bij elkaar te komen. Voorstel is op woensdag 26 augustus t.h.v. H.F. Bos om half acht 's avonds. Eerst wens ik u allen een fijne vakantie tijd!  Verjaardagen : geen
  Verhuisd: Per half augustus is verhuisd mevr. P. Hoogendam naar Groningen.

  Bijdrage
  Denkt u even aan uw jaarlijkse bijdrage voor de Ev. Lutherse gemeente Wildervank Veendam?
  Ook onze gemeente heeft uw bijdrage nodig. Bij voorbaat hartelijk dank.
  U kunt uw bijdrage storten op:
  NL 38 INGB 0003 1822 94 t.n.v. Penningm Evang Lutherse Kerk.

  Fred.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga